Profile

เจ้าปลาน้อย ~ ~ เจ้าปลาน้อย ~ ~ send EMS to me

Personal Profile

Name: ปลาน้อยร้อยชั่ง

Contact: planoymaster(at)hotmail.com

Gender: female

Birthday: 21 Aug 1985

Location: -

Website: http://www.planoyclub.cjb.net/

About me: เป็นนักเขียนที่มีนิสัยเหมือนนางสาวไทยคือรักเด็ก และ ผู้ชาย (กรุณาอ่านให้ชัด เด็กกับผู้ชายมันแยกออกจากกันนะคะ ไม่ใช่เด็กผู้ชาย -,.-)